Turnus VI – 2021

VI turnus

Aby dobrze przeglądać zdjęcia, należy kliknąć trzeci przycisk od lewej (Fit to screen) na pasku na górze przeglądanego zdjęcia.
Aby pobrać zdjęcie, należy wybrać zdjęcie, kliknąć na nim prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję „Zapisz obraz jako”.